Rohit John Chettri – Timi Nai

default thumbnail lyricschord.net

Rohit John Chettri – Timi Nai Chords and Lyrics

Artist : Rohit John Chettri
Song : Timi Nai

[Intro] :
E                   C#m       A
Timi nai Yo maanale chaheko Yo maanale rojeko Ek mitho dhuun
E                             A
Timile yo jiwanma aayera Rangai diyau sapanaharu Sabainai mero 
E                   C#m       A
Timi nai Yo maanale chaheko Yo maanale rojeko Ek mitho dhuun
E                             A
Timile yo jiwanma aayera Rangai diyau sapanaharu Sabainai mero 

[Chorus] :
F#m       D      Bm      E
Hijo samma eklai khai kahama Ekantama rudaithiye Kina hola 
F#m       D       Bm        E 
Kolahalma haraune yo maan aaja Timilainai khojdaicha Kina hola 
F#m       D      Bm      E
Hijo samma eklai khai kahama Ekantama rudaithiye Kina hola 
F#m       D       Bm        E 
Kolahalma haraune yo maan aaja Timilainai khojdaicha Kina hola
E                   C#m         A
Timile yo jiwanma aayera Rangai diyau sapanaharu Sabainai mero 

E Bm A 

[Verse] :
E
Tadha huda kheri ekaichin timi 
Bm          A
Yo maan runcha khai kina Ma bujhna sakdina 
E
Sambandha kasto yo gahiro hamro 
Bm          A
Antim saash samma yaad rahane bho 

[Chorus] :
F#m       D      Bm      E
Hijo samma eklai khai kahama Ekantama rudaithiye Kina hola 
F#m       D       Bm        E 
Kolahalma haraune yo maan aaja Timilainai khojdaicha Kina hola
E                   C#m       A
Timi nai Yo maanale chaheko Yo maanale rojeko Ek mitho dhuun
E                             A
Timile yo jiwanma aayera Rangai diyau sapanaharu Sabainai mero 

Whistle